معیارهای پذیرش شفاف برای user story

در یک جهان ایده آل، مردم با یک نگاه همدیگر را درک می کنند و هیچ…

چگونه user story بنویسیم

مفاهیم اساسی user story در این پست می‌خواهیم بدانیم که چگونه user story بنویسیم. پیش‌تر در…

user story چیست؟

در مورد اینکه user story چیست، یک تعریف ساده می‌توان ارائه داد: در حوزه‌ی توسعه نرم…