الگوی طراحی نرم افزار Factory Method

الگوی طراحی نرم افزار Factory Method یک الگوی طراحی creational است که یک رابط برای ایجاد…

الگوی طراحی Bridge

در این آموزش از سری آموزش الگو‌های طراحی نرم‌افزار، قصد داریم به الگوی طراحی Bridge بپردازیم.…

الگوی طراحی Decorator

در این آموزش از سری آموزش الگو‌های طراحی نرم‌افزار، قصد داریم به الگوی طراحی Decorator بپردازیم.…

الگوی طراحی Builder

الگوی طراحی Builder یک الگوی طراحی آفرینشی(Creational) است که به شما این امکان را می دهد…

الگوی طراحی Singleton

الگوی طراحی Singleton یک الگوی طراحی آفرینشی(Creational) است که به شما این امکان را می‌دهد که…

الگوی طراحی Adapter

الگوی طراحی Adapter یک الگوی ساختاری(structural) است که به اشیاء با رابط های ناسازگار امکان همکاری…

الگوی طراحی Strategy

الگوی طراحی Strategy یک الگوی طراحی رفتاری(behavioral) است که به شما امکان می دهد خانواده ای…

الگوی طراحی Observer

الگوی طراحی Observer یکی از کاربردی‌ترین الگوهای طراحی است. این الگو یک الگوی Behavioral است. قبلا…

آشنایی با Design Patterns

الگوهای طراحی کدنویسی یا همان Design Patterns، نشان دهنده‌ی راه حل‌ها و تجربیات برنامه‌نویسان در زبان‌های…