چگونه user story بنویسیم

مفاهیم اساسی user story در این پست می‌خواهیم بدانیم که چگونه user story بنویسیم. پیش‌تر در…

user story چیست؟

در مورد اینکه user story چیست، یک تعریف ساده می‌توان ارائه داد: در حوزه‌ی توسعه نرم…

فلوچارت دیاگرام چیست

در این مطلب می‌خواهیم با دیاگرام فلوچارت(فلودیاگرام) و کاربرد آن در نرم افزار آشنا شویم. فلوچارت…